(Sport)fysiotherapie

Sportfysiotherapie is het paramedisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (weer) willen inspannen met een hogere intensiteit en/of met een grotere omvang dan in het Algemeen Dagelijks Leven (ADL) gebruikelijk is.

Voor deze vorm van zorg zijn over het algemeen geen standaard protocollen, standaarden, statements of richtlijnen beschikbaar. De kennis en het professionele handelen van de master sportfysiotherapie komt terug in de improvisatie en creativiteit die noodzakelijk zijn om door analyse, samenwerking en ontwikkeling van niet bestaande tests, interventies, richtlijnen.

Doormiddel van tests, sportanalyses en gerichte diagnostiek komt er een analyse van de sporter in zijn tak van sport, op zijn niveau en een goede diagnose van het basisprobleem. Tesamen met een intensief revalidatieprogramma komt de sporter weer tot zijn maximaal haalbare return to sport!

Dit vormt de basis voor een optimale behandeling en preventie van klachten en blessures. Massages, (medical)taping, mobilisatietechnieken, adviezen, oefentherapie en (loop)scholing is hierbij van toepassing.

Informatie Sportfysiotherapie

Beroepscompetentieprofiel Sportfysiotherapeut

Voor verdere toelichting kun je contact met mij opnemen

Ik werk vanaf 2024 zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat je een deel van de behandeling zelf moet betalen (je stuurt de rekening zelf op naar de zorgverzekeraar, betaalt Energiek door Beweging het hele bedrag en je krijgt van de zorgverzekeraar een deel van de behandeling terug)  Voor meer vragen hierover kun je contact met mij op nemen.

  • Behandelen
  • Preventie
  • Doelgericht (op)trainen
  • Sportgericht testen en meten