Gezondheidscheck

Een gezondheidscheck is een effectieve manier om inzicht te krijgen in jouw algehele gezondheid en welzijn. Door verschillende aspecten van je gezondheid te testen, kan een gezondheidscheck je helpen om eventuele onevenwichtigheden of risico’s op te sporen. Laten we eens kijken naar de verschillende tests die kunnen worden uitgevoerd tijdens een gezondheidscheck.

Gewicht

Het meten van je gewicht is een belangrijke manier om te bepalen of je een gezond lichaamsgewicht hebt. Een gezond gewicht is essentieel voor het voorkomen van verschillende gezondheidsproblemen en het handhaven van een goede algehele gezondheid.

Bloeddruk

Het meten van je bloeddruk geeft belangrijke informatie over de gezondheid van je hart en bloedvaten. Een te hoge bloeddruk kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten.

Kracht van benen, armen en rompspieren

Het testen van de kracht van je benen, armen en rompspieren kan helpen om te bepalen of je spieren in goede conditie zijn. Sterke spieren zijn niet alleen belangrijk voor het uitvoeren van dagelijkse taken, maar ook voor het behouden van een gezond bewegingspatroon.

Conditietest

Een conditietest kan worden uitgevoerd om je algehele conditie en uithoudingsvermogen te beoordelen. Deze test kan je laten zien hoe goed je in staat bent om lichamelijke activiteiten te voltooien en hoe gezond je cardiovasculaire systeem is.

Voedingspatroon

Een gezondheidscheck kan je ook helpen om inzicht te krijgen in je voedingspatroon. Door te evalueren wat je dagelijks eet en drinkt, kan worden bepaald of je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en of er ruimte is voor verbetering.

Beweegintensiteit volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Deze norm geeft aan hoeveel fysieke activiteit je zou moeten uitvoeren om gezond te blijven. Tijdens een gezondheidscheck kan worden bepaald of je aan deze norm voldoet en of je beweegpatroon kan worden verbeterd.

Terugkoppeling aan het leefstijlroer

Het leefstijlroer is een visueel hulpmiddel dat laat zien hoe verschillende aspecten van je leefstijl met elkaar in verband staan. Door de resultaten van de gezondheidscheck te koppelen aan het leefstijlroer, kan een gedetailleerd beeld ontstaan van je huidige leefstijl en eventuele gebieden die verbeterd kunnen worden.

Een gezondheidscheck biedt dus een grondige evaluatie van je algehele gezondheid en welzijn. Door de verschillende aspecten, zoals gewicht, bloeddruk, spierkracht, conditie, voedingspatroon, beweegintensiteit en leefstijl, te meten en te analyseren, kun je gerichte stappen nemen om je gezondheid te verbeteren en een evenwichtiger levensstijl te bereiken.

Leefstijlroer:

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid gaat verder dan alleen kijken naar de afwezigheid van ziekte. Het is een brede benadering die zich richt op zes verschillende dimensies van gezondheid. Deze dimensies helpen om het vermogen van mensen te vergroten om met de uitdagingen van het leven om te gaan en hun eigen regie te voeren. 

De eerste dimensie is fysieke gezondheid, wat gaat over lichamelijke gezondheid en aandacht voor een gezonde levensstijl. Hierbij kun je denken aan het hebben van voldoende energie, een goede conditie en het voorkomen van ziekten. 

De tweede dimensie is mentale gezondheid, dat zich richt op geestelijke gezondheid. Het gaat hierbij onder andere om het vermogen om te concentreren, om te gaan met stress en om sociaal contact aan te gaan. 

De derde dimensie is zingeving, wat meet in hoeverre er aan de basisbehoeften van een persoon wordt voldaan, zoals autonomie, competentie en verbondenheid. Ook kijkt zingeving naar of iemand leeft volgens zijn eigen waarden en participeert in de maatschappij. 

De vierde dimensie is kwaliteit van leven, wat meet in hoeverre iemand tevreden is met zijn leefomgeving en welke mate van geluk er wordt ervaren. 

De vijfde dimensie is veerkracht, wat meet welke kwaliteiten een persoon heeft om psychologisch evenwicht te behouden of te herwinnen bij confrontatie met stressvolle gebeurtenissen. 

De zesde dimensie is dagelijks functioneren, wat meet of iemand in staat is bepaalde dagelijkse handelingen uit te voeren, zoals het huishouden en werken. 

Ten slotte is er de dimensie oplossingsgerichtheid. Hierbij wordt gekeken naar de adaptieve strategieën die iemand kan gebruiken om met moeilijke situaties om te gaan. 

Al deze dimensies samen vormen een holistische benadering van gezondheid en zorgen ervoor dat mensen zelf de regie over hun gezondheid kunnen nemen. Met behulp van de vragenlijst kunnen professionals deze dimensies in kaart brengen en gezamenlijk met de persoon werken aan een positieve gezondheid. Met als doel om het welzijn van mensen te bevorderen en ze veerkrachtig en vol zelfvertrouwen in het leven te laten staan.

Het andere gesprek – Institute for Positive Health (iph.nl)

Downloaden – Institute for Positive Health (iph.nl)

Past positieve gezondheid binnen het vakgebied fysiotherapie? – Onderzoek – Fysiotherapiewetenschap.com

Handleiding-Positieve-Gezondheid-Vragenlijst.pdf (embloom.nl)